Ostatní 2021

Evidenční listy 2022

Datum události: 

25.12.2021

Vážení sousedé, členové SVJ,
žádáme ty, kteří ještě neodevzdali podepsané Evidenční listy s nově předepsanými měsíčními úhradami do fondu oprav a na zálohy za služby po 1. lednu 2022, aby tak neprodleně učinili.
Ostatním pak připomínáme, aby včas změnili trvalé příkazy na úhradu svých plateb.
Výbor BD a SVJ Raisova 5

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687