Informační deska

SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA A PRÁVNÍ ÚPRAVY

Občanský zákoník (89/2012 Sb.)
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89

Zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.)
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-90

Zákon o užívání bytů a nebytových prostor v BD (67/2013 Sb.)
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-67

Zákon o hospodaření energií (406/2000 Sb.)
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-406

Vyhláška o rozúčtování nákladů na teplo a teplou vodu (372/2001 Sb.)
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-372

Vyhláška o vytápění a dodávce teplé vody (194/2007 Sb.)
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2007-194

Vyhláška MV o požární prevenci (246/2001 Sb.)
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-246

Vyhlášky a nařízení hlavního města Prahy
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/vyhlasky_a_narizeni/vyhledavani_v_pra...

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687