Informační deska

Skácení třešně ptačí

Datum události: 

13.03.2018

Vážení členové SVJ Raisova 5,

v úterý 13. března 2018 proběhlo kácení třešně ptačí rostoucí na našem pozemku, pouze cca 2 m od našeho bytového domu. Rozhodnutí strom odstranit bylo přijato na řádné schůzi SVJ. Hlavním důvodem byl fakt, že jsme nebyli schopni obdržet potvrzení o dobrém zdravotním stavu stromu. Po jeho skácení se potvrdily obavy oslovených dendrologů. Podstatná část bazální části stromu vykazovala masivní napadení měkkou hnilobou šířící se po letokruzích. Vzhledem k vychýlení kmene od vertikální osy tak reálně hrozilo jeho vyvrácení. Jsme rádi, že odstranění stromu a následné vyfrézování jeho pařezové části proběhlo hladce a vynasnažíme se, aby i patřičná náhrada proběhla co nejdříve.

Výbor SVJ Raisova 5

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687