Informační zpravodaj

POTŘEBA OPĚTOVNÉHO ODVZDUŠNĚNÍ

Datum události: 

03.10.2020

Prosíme, aby všichni majitele bytů, jejichž radiátory jsou opatřeny odvzdušňovacími ventily, znovu provedli odvzdušnění jejich topných těles. Po letní odstávce je topný systém stále částečně zavzdušněn.
Výbor SVJ

Začátek topné sezóny - odvzdušnění topného systému

Datum události: 

24.09.2020

Vzhledem k nástupu chladného počasí již o tomto víkendu je v plánu dočasné spuštění vytápění našeho domu. Prosíme všechny, jejichž topná tělesa jsou vybavena odvzdušňovacími ventily, aby provedli odvzdušnění svých radiátorů co nejdříve.

Výbor SVJ

TOPENÁŘSKÉ PRÁCE - VÝMĚNA NEFUNKČNÍCH ODVZDUŠŇOVACÍCH VENTILŮ NA RADIÁTORECH

Datum události: 

15.07.2020

Ve středu 15. 7. 2020 se budou provádět, již dříve avizované, topenářské práce spojené s kotelnou a zároveň se budou měnit vadné a nefunkční ventily v bytech, kde byla potřeba oprav nahlášena.
V DOBĚ OD 8.00 DO 14.00 JE POTŘEBA UMOŽNIT PŘÍSTUP DO BYTŮ.

LAKOVÁNÍ VENKOVNÍ STRANY OKEN DOMU

Datum události: 

22.04.2020

Od 27. 4. 2020 začínáme s lakováním VENKOVNÍ strany oken v jednotlivých bytech na JIŽNÍ - ZADNÍ straně domu, směrem do vnitrobloku.
Krom lakování oken se budou provádět i potřebné truhlářské opravy a výměny, včetně okapniček a jejich oplechování a následně i seřízení a opravy zavírání na oknech.
V bytě se budou lakovat jen rámy oken, okna samotná se budou lakovat mimo byt. K tomu jsme uvolnili místnost – sušárnu v suterénu domu.

Výměna měřidel již tuto středu!

Datum události: 

26.02.2020

Připomínáme, že ve středu 26. února od 16.00 do 18.00 bude probíhat výměna stávajících měřidel tepla v jednotlivých bytech našeho bytového domu. Prosím počítejte s tím a zpřístupněte své bytové jednotky.

POZOR! JIŽ ZÍTRA 20. ÚNORA 2020 BUDE ÚČET NAŠEHO SVJ U ČESKÉ SPOŘITELNY a.s. ZRUŠEN!

Datum události: 

19.02.2020

Vážení sousedé, členové SVJ Raisova 5,

jak jsme vám již dříve upozornili, bude náš účet u České spořitelny k zítřejšímu dni zrušen.
Prosím upravte si vaše trvalé příkazy a souhlasy s inkasem ve prospěch našeho nového účtu číslo 1325131003 / 2700 vedeného u UniCredit Bank!

S pozdravem
Výbor SVJ Raisova 5

Změna bankovních účtů - nutnost změny trvalého příkazu!
Datum události:
04.01.2020

Vážení členové SVJ Raisova 5,

Změna bankovních účtů - nutnost změny trvalého příkazu!

Datum události: 

04.01.2020

Vážení členové SVJ Raisova 5,

vzhledem k možnosti dosažení nižších nákladů na vedení běžných účtů našeho SVJ i BD i lepšího úročení zůstatků bylo rozhodnuto o nahrazení stávajících účtů vedených u České spořitelny novými účty u UniCredit Bank.

PROSÍME, ABYSTE ZAJISTILI ZMĚNU SVÝCH TRVALÝCH PŘÍKAZŮ PLATEB VE PROSPĚCH SVJ RAISOVA 5 NA NOVÝ ÚČET ČÍSLO 1325131003 / 2700 CO NEJDŘÍVE. VARIABILNÍ SYMBOL VAŠEHO BYTU ZŮSTÁVÁ BEZE ZMĚNY. ÚČET U ČS BUDE ZRUŠEN V MĚSÍCI ÚNORU.

Kácení a frézování třešně ptačí - aktualizovaná fotogalerie

Datum události: 

18.03.2018

Vážení členové SVJ Raisova 5,

v případě zájmu naleznete na našich webových stránkách aktualizovanou fotogalerii z kácení a frézování třešně ptačí u našeho domu, dokumentující zdravotní stav stromu.
Ke shlédnutí tohoto příspěvku není nutné přihlášení člena SVJ.

www.raisova5.cz/informacni-deska

Výbor SVJ Raisova 5

Skácení třešně ptačí

Datum události: 

13.03.2018

Vážení členové SVJ Raisova 5,

SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA A PRÁVNÍ ÚPRAVY

Občanský zákoník (89/2012 Sb.)
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89

Zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.)
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-90

Zákon o užívání bytů a nebytových prostor v BD (67/2013 Sb.)
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-67

Stránky

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687